Myoskeletální ultrasonografie (MSK US, MSK USG)


MSK US v praxi rehabilitačního lékaře napomáhá přesně určit místo léze, vypracovat adekvátní cílený individuální rehabilitační program, sledovat a vyhodnocovat průběh a efektivitu terapie, včas korigovat léčbu a tím zkrátit délku rehabilitace a snížit celkové náklady.

MSK US je “prodlouženou rukou” rehabilitačního lékaře - umožňuje postižení zobrazit, určit charakter a rozsah leze, vedení obrazové dokumentace. Dynamické ultrasonografické vyšetření umožňuje ve srovnání s MR (magnetickou rezonanci) a RTG diagnostikou i vyšetření funkce okolních měkkých tkání a posouzení funkce kloubu.

Mini invazivní intervenční výkony  jako injekce do kloubů nebo měkkých tkání a aspirační techniky pod ultrazvukovou kontrolou jsou mnohem přesnější a efektivnější.

MSK US se tak stává součástí klinického vyšetření  a sledování průběhu léčby v rehabilitační a fyzikální medicíně ve všech zemích EU.

Z výše uvedených důvodů a v rámci zkvalitnění rehabilitační léčby CLR MUDr. Antonín Koukal, spol. s r. o. zavádí od  1.4. 2020 tuto efektivní diagnostickou metodu do rehabilitační praxe

MSK ultrasonografii provádí

 

MUDr. Sergej Spodenejko

  1. ESSR Outreach MSK Ultrasound Course, European Society of Musculoskeletal Radiology, Warsaw, Poland, 26.-29.9.2019
  2. Foundation Course MSK US, SONOSKILLS, Praha, 2020

 

Přístrojové vybavení

diagnostický ultrasonografický systém SAMSUNG HS 40 s lineární sondou 2-16 MHz

 

Fotogalerie


 

Dostupnost na pobočkách


 

Poliklinika Viniční


MSK provádí:

ordinace MUDr. Sergeje Spodenejka
CLR MUDr. Antonín Koukal
spol. s r.o., Viniční 235
615 00 Brno.

Poliklinika Dobrovského


Služba není dostupná.

Poliklinika Josefská


Služba není dostupná.