Elektroléčba

Elektroléčba


Využívání ůčinků různých forem elektroterapie má v léčebné rehabilitaci tradiční místo. Efekt elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Na základě kvalitního komplexního vyšetření, určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.

elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. V rámci kontaktní elektroterapie, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu, nabízíme například DD proudy, IF proudy, Trabertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky jsou především analgetické a myorelaxační. Elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí.

Z bezkontaktní elektroterapie nabízíme především distanční elektroterapii, kdy proud vzniká v tkáni indukcí elektromagnetického pole pod aplikátorem a magnetoterapii, jež využívá interakcí ošetřovaného segmentu s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů.

Distanční elektroterapie mimo jiné podporuje hojení kostí, měkkých tkání a je ji možné aplikovat i v místě kovového implantátu. Analgetický efekt magnetoterapie je pak výsledkem vazodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání.

K mechanoterapii aplikované v rámci elektroléčby patří ultrazvuk a pneuven. Při aplikaci ultrazvuku docházi k rozkmitání tkáňové struktury (mikromasáž) a u kontinuálního ultrazvuku k prohřívání ozvučované struktury a následná hyperémie má myorelaxační účinek. Vakumpresní terapie, kterou představuje pneuven, působí antiedematózně a podporuje trofiku tkání.

Na pracovišti elektroléčby je také možné absolvovat proceduru lavatherm, při které aplikujeme teplý vak na lokalizaci určenou lékařem.

Na obou pracovištích Centra léčebné rehabilitace nabízíme moderně vybavenou elektroléčbu s novými přístroji užívanými k aplikaci elektroterapie.

 

 

 

 

Dostupnost na pobočkách


 

Poliklinika Viniční


Magnetoterapie
Distanční elektroléčba
IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
Elektrostimulace
Elektrogymnastika
Ultrazvuk

Rozvrh cvičení

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Poliklinika Dobrovského


Magnetoterapie
Distanční elektroléčba
IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
Elektrostimulace
Elektrogymnastika
Ultrazvuk

Rozvrh cvičení

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Poliklinika Josefská


Magnetoterapie
Distanční elektroléčba
IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
Elektrostimulace
Elektrogymnastika
Ultrazvuk

Rozvrh cvičení

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.