O společnosti


Společnost MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 a od té doby poskytuje komplexní rehabilitační péči. Společnost provozuje tři centra léčebné rehabilitace s velkým rozsahem služeb poskytovaných v oblasti léčebné a preventivní rehabilitace dospělých i dětí, a to na poliklinice Viniční, Dobrovského a Josefská.

Odborné zaměření centra zahrnuje léčbu poruch hybné soustavy, ať poúrazových, či degenerativních, ale rovněž rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění včetně stavů po cévních mozkových příhodách, funkční ženské sterility.

V našem centru je kladen důraz na individuální přístup a komunikaci s pacientem, což vede efektivnějšímu podílu na zlepšování zdravotního stavu. Vyšší racionalizace a kontroly úrovně péče dosahujeme i díky pokročilému systému objednání a kontroly procedur prostřednictvím moderního informačního systému.

Disponujeme špičkovými léčebnými přístroji pro magnetoterapii, ultrazvuk, aplikaci široké škály analgetických proudů, elektrostimulaci, elektrogymnastiku a laserterapii.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Naším mottem je poskytování kvalitní a komplexní rehabilitační péče vlídným personálem v příjemném prostředí.

 

 

VE VĚKU 67 LET ZEMŘEL ZAKLADATEL CENTRA LÉČEBNÉ REHABILITACE MUDr. ANTONÍN KOUKAL (12.7.1950 – 20.11.2017). ZNÁMÝ REHABILITAČNÍ LÉKAŘ, KTERÝ SE ZAMĚŘOVAL NA POÚRAZOVÉ STAVY A NA ZRANĚNÍ PROFESIONÁLNÍCH SPORTOVCŮ. S JEHO ÚMRTÍM DOCHÁZÍ K VELKÉ ZTRÁTĚ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI, KTEROU BUDOVAL VÍCE JAK 20 LET.

 

 

Vzdělávání


Prvořadou záležitostí je pro nás kvalita poskytovaných služeb a hlavně její průběžné zvyšování. Naše společnost plánovitě zajišťuje vzdělávání všech svých zaměstnanců - ať již formou seminářů a kurzů zabezpečovaných odbornými společnostmi či interní vzdělávaní v rámci firmy. Vzhledem k této skutečnosti se nám podařilo vytvořit tým kvalifikovaných lékařů a fyzioterapeutů.

 

Kurzy a techniky


Kurzy a techniky absolvované a používané našimi zaměstnanci

 

 

 

Smluvní pojišťovny


Obě naše pracoviště mají smlouvu se všemi pojišťovnami.


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Základní informace


Společnost MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o. je největším poskytovatelem ambulantní rehabilitační péče na území města Brna a okolí.

 

CLR Viniční


Vedoucí lékař:
MUDr. Sergej Spodenejko 533 306 125

Vedoucí fyzioterapeut:
Dana Sísová, Dis. 533 306 381

Bližší informace
 
 

CLR Dobrovského


Vedoucí lékař:
MUDr. Jiří Strmiska, CSc. 541 425 260

Vedoucí fyzioterapeut:
Dana Sísová, Dis. 541 425 260

Bližší informace
 
 

CLR Josefská


Vedoucí fyzioterapeut:
Dana Sísová, DiS. 542 216 203

 
   

Bližší informace